Có 2 kết quả:

diên kìduyên kỳ

1/2

diên kì

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dời tới một thời hạn khác.

duyên kỳ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sự chậm trễ, sự trì hoãn, sự kéo dài