Có 1 kết quả:

kiến thiết

1/1

kiến thiết

giản thể

Từ điển phổ thông

kiến thiết, xây dựng