Có 1 kết quả:

yểm hãn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dụng cụ ngăn mồ hôi cho ngựa khi chạy đường trường.