Có 1 kết quả:

tệ xá

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngôi nhà xấu xa, tiếng khiêm nhường chỉ ngôi nhà mình ở.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi nhà xấu xa, tiếng khiêm nhường chỉ ngôi nhà mình ở.