Có 1 kết quả:

tệ xứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng khiêm nhường, chỉ vùng mình cư ngụ, quê hương mình.