Có 1 kết quả:

trương dương

1/1

trương dương

giản thể

Từ điển phổ thông

công khai hoá, cho mọi người biết