Có 1 kết quả:

cường kình

1/1

cường kình

phồn thể

Từ điển phổ thông

khoẻ mạnh, sung sức, mạnh mẽ