Có 1 kết quả:

đạn hoàng

1/1

đạn hoàng

giản thể

Từ điển phổ thông

lò xo lá (lá kim loại mỏng và đàn hồi)