Có 1 kết quả:

cường kiện

1/1

cường kiện

giản thể

Từ điển phổ thông

cường tráng, khoẻ mạnh, sung sức