Có 1 kết quả:

cường thế

1/1

cường thế

giản thể

Từ điển phổ thông

hùng cường, hùng mạnh