Có 1 kết quả:

cường đại

1/1

cường đại

giản thể

Từ điển phổ thông

hùng cường, hùng mạnh