Có 1 kết quả:

cường lương

1/1

cường lương

giản thể

Từ điển phổ thông

1. mạnh mẽ, quyền lực
2. hung bạo, ngang ngược, tàn nhẫn