Có 1 kết quả:

cường ngạnh

1/1

cường ngạnh

giản thể

Từ điển phổ thông

cứng cỏi, dẻo dai, cứng chắc