Có 1 kết quả:

cường điệu

1/1

cường điệu

giản thể

Từ điển phổ thông

cường điệu, nhấn mạnh, nói quá