Có 1 kết quả:

di nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầy tháng, nói về trẻ con sinh vừa tròn một tháng.

Một số bài thơ có sử dụng