Có 1 kết quả:

lục
Âm Hán Việt: lục
Âm Pinyin:
Âm Nôm: lục
Unicode: U+5F55
Tổng nét: 8
Bộ: kệ 彐 (+5 nét)
Lục thư: tượng hình
Hình thái: ⿱
Nét bút: フ一一丨丶一ノ丶
Thương Hiệt: NMME (弓一一水)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 2

Dị thể 5

1/1

lục

giản thể

Từ điển phổ thông

ghi chép

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 錄.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Khắc gỗ;
② Xem 錄 (bộ 金).

Từ ghép 5