Có 1 kết quả:

hình thái

1/1

hình thái

phồn thể

Từ điển phổ thông

hình thái

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái dáng, cái vẻ bề ngoài.