Có 1 kết quả:

hình dạng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ bề ngoài, dáng dấp mặt mũi một người.