Có 1 kết quả:

bành tị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hơi mây tích tụ.
2. Mưa lớn, nước tràn mênh mông.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mưa ngập. Nước dâng lớn.