Có 1 kết quả:

bỉ sắc tư phong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái kia ít thì cái này nhiều, chỉ luật thừa trừ của tạo hoá. Đoạn trường tân thanh có câu: »Lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen«.