Có 1 kết quả:

hậu môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cửa sau — Lỗ đít.

Một số bài thơ có sử dụng