Có 1 kết quả:

bồi hồi

1/1

bồi hồi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quanh co không tiến lên được, nấn ná, chần chừ

Từ điển trích dẫn

1. Loay hoay, bứt rứt, không yên. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Tọa ngọa bồi hồi, tự triêu chí ư nhật trắc, doanh doanh vọng đoán, tịnh vong cơ khát” 坐臥徘徊, 自朝至於日昃, 盈盈望斷, 並忘飢渴 (Anh Ninh 嬰寧) Ngồi nằm bứt rứt không yên, từ sáng tới lúc mặt trời xế bóng, ngấp nghé nhìn ngóng, quên cả đói khát. § Cũng viết là “bùi hồi” 裴回.
2. Quẩn quanh quyến luyến, lưu liên. ◇Tống Ngọc 宋玉: “Bồi hồi vu quế tiêu chi gian” 徘徊于桂椒之間 (Phong phú 風賦) Lẩn quẩn quyến luyến ở chỗ cây quế cây tiêu. § Cũng viết là “bùi hồi” 裴回.
3. Quấn quýt, triền nhiễu. ◇Cổ thi 古詩: “Thanh thương tùy phong phát, Trung khúc chánh bồi hồi” 清商隨風發, 中曲正徘徊 (Tây bắc hữu cao lâu 西北有高樓) Tiếng thương trong trẻo theo gió đưa ra, Khúc nhạc giữa thật quấn quýt.
4. Tan tác, rụng rời, ngẩn ngơ buồn bã. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Bồi hồi phủ ngưỡng bi phù sinh” 徘徊俯仰悲浮生 (Đồng Tước đài 銅雀臺) Buồn bã ngẩn ngơ ngẩng lên cúi xuống, thương kiếp phù sinh.
5. Do dự, chần chừ. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Vương Duẫn thì tại đế trắc, văn tri thử ngôn, tấu viết: Thần bổn vi xã tắc kế. Sự dĩ chí thử, bệ hạ bất khả tích thần, dĩ ngộ quốc gia. Thần thỉnh hạ kiến nhị tặc. Đế bồi hồi bất nhẫn” 王允時在帝側, 聞知此言, 奏曰: 臣本為社稷計. 事已至此, 陛下不可惜臣, 以誤國家. 臣請下見二賊. 帝徘徊不忍 (Đệ cửu hồi) Vương Doãn bấy giờ đứng ở cạnh vua, nghe thấy nói thế, tâu rằng: Tôi vốn làm kế cho nước. Việc đã đến thế này, xin bệ đừng tiếc tôi mà lỡ việc quốc gia. Tôi xin xuống gặp hai tên giặc. Vua dùng dằng không nỡ.
6. Gọi tắt của “bồi hồi hoa” 徘徊花, một tên khác của hoa mai côi.
7. ☆Tương tự: “bàn hoàn” 盤桓, “bàng hoàng” 彷徨, “bạng hoàng” 徬徨, “đậu lưu” 逗留, “trịch trục” 躑躅, “thảng dương” 倘佯, “thảng dương” 徜徉.

Một số bài thơ có sử dụng