Có 1 kết quả:

phục hoạt

1/1

phục hoạt

phồn thể

Từ điển phổ thông

hồi sinh, phục sinh, sống lại

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sống lại ( sau khi đã chết ).