Có 2 kết quả:

phúc tậpphục tập

1/2

phúc tập

phồn thể

Từ điển phổ thông

xem lại, duyệt lại, đọc lại, xét lại

Từ điển trích dẫn

1. Ôn tập bài vở. ◎Như: “năng bồi dưỡng phục tập ôn cố đích tập quán, khả sử ngã môn hữu cánh thâm đích thể hội hòa liễu giải” 能培養復習溫故的習慣, 可使我們有更深的體會和了解. § Cũng viết là: 複習.