Có 1 kết quả:

vi trần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hạt bụi nhỏ. Chỉ chung bụi bặm.

Một số bài thơ có sử dụng