Có 1 kết quả:

vi trùng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài sâu bọ cực nhỏ.

Một số bài thơ có sử dụng