Có 1 kết quả:

đức quốc

1/1

đức quốc

phồn thể

Từ điển phổ thông

nước Đức

Từ điển trích dẫn

1. Tên nước ở Tây Âu, gọi đủ là “Đức-ý-chí Liên Bang Cộng Hòa Quốc” 德意志聯邦共和國 (tiếng Anh: Federal Republic of Germany).