Có 1 kết quả:

tâm sự

1/1

tâm sự

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. tâm sự, việc sâu kín trong lòng
2. tâm sự, thổ lộ, giãi bày tình cảm

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc của lòng. Nỗi lòng. Truyện Nhị độ mai : » Chút niềm tâm sự giải bày cùng ai «.

Một số bài thơ có sử dụng