Có 1 kết quả:

tâm khảm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái lỗ của trái tim, chỉ nơi sâu kín trong lòng.

Một số bài thơ có sử dụng