Có 1 kết quả:

tâm thất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngăn bên dưới trong trái tim ( Ventricule ).