Có 1 kết quả:

tâm ba

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Những điều lo nghĩ dồn dập như sóng.

Một số bài thơ có sử dụng