Có 1 kết quả:

tâm ái

1/1

tâm ái

giản thể

Từ điển phổ thông

được yêu mến, được yêu quý