Có 1 kết quả:

tâm huyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tim và máu — Ý nói rất thành thật.

Một số bài thơ có sử dụng