Có 1 kết quả:

nhẫn thụ

1/1

nhẫn thụ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhẫn nhịn, chịu đựng, cam chịu

Một số bài thơ có sử dụng