Có 1 kết quả:

nhẫn nhục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chịu đựng niềm xấu hổ.

Một số bài thơ có sử dụng