Có 1 kết quả:

thảm thắc

1/1

thảm thắc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thấp thỏm, bồn chồn, không yên dạ

Từ điển trích dẫn

1. Bồn chồn, thấp thỏm, không yên lòng. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Thính tùng thanh tắc tắc, tiêu trùng ai tấu, trung tâm thảm thắc, hối chí như thiêu” 聽松聲謖謖, 宵蟲哀奏, 中心忐忑, 悔至如燒 (Xảo Nương 巧娘) Nghe tiếng thông reo vi vút, côn trùng đêm nỉ non, trong lòng bồn chồn, bụng hối hận như lửa đốt.