Có 1 kết quả:

chí hạnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chí hướng và phẩm hạnh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng muốn cao cả và nết tốt.

Một số bài thơ có sử dụng