Có 1 kết quả:

chí thú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi mà lòng dạ hướng về — Ta còn hiểu là để hết lòng hết dạ vào.