Có 1 kết quả:

vong ký

1/1

vong ký

giản thể

Từ điển phổ thông

quên đi, quên mất