Có 1 kết quả:

khoái cảm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự thích thú thấy được trong lòng.