Có 1 kết quả:

hoài dựng

1/1

hoài dựng

giản thể

Từ điển phổ thông

có thai, có mang, chửa