Có 2 kết quả:

chẩm matrẩm ma

1/2

chẩm ma

phồn thể

Từ điển phổ thông

thế nào

Từ điển phổ thông

tại sao, làm sao, làm thế nào mà

Từ điển trích dẫn

1. Tại sao, vì sao. ◇Nho lâm ngoại sử 儒林外史: “Ngã thị nhĩ thúc phụ. Nhĩ chẩm ma "thúc phụ" bất khiếu, xưng hô "lão da"?” 我是你叔父. 你怎麼"叔父"不叫, 稱呼"老爺"? (Đệ tứ tứ hồi).
2. Như thế nào. § Cũng như: “như hà” 如何. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Ngã môn kiểm nhuyễn, nhĩ thuyết cai chẩm ma phạt tha?” 我們臉軟, 你說該怎麼罰他? (Đệ tứ ngũ hồi) Chúng tôi nể quá, nay thím bảo nên phạt như thế nào?
3. Làm gì. ◇Tần Phu 秦夫: “Nhĩ hoán ngã chẩm ma?” 你喚我怎麼? (Đông Đường Lão 東堂老, Tiết Tử 楔子).
4. Phải, nhất định. § Cũng như: “vụ tất” 務必. ◇Quan Hán Khanh 關漢卿: “Tiểu nhân cấp tâm đông, khán khán chí tử, chẩm ma cứu tiểu nhân nhất mệnh!” 小人急心疼, 看看至死, 怎麼救小人一命 (Lỗ trai lang 魯齋郎, Tiết Tử 楔子).

trẩm ma

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm sao. Thế nào ( tiếng để hỏi, dùng trong Bạch thoại ).