Có 1 kết quả:

tư duy

1/1

tư duy

giản thể

Từ điển phổ thông

tư duy, ý nghĩ