Có 1 kết quả:

phu du

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vui vẻ, hài lòng.