Có 1 kết quả:

cấp kịch

1/1

cấp kịch

giản thể

Từ điển phổ thông

nhanh chóng, mau lẹ, gấp gáp