Có 1 kết quả:

cấp chứng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bệnh nguy kịch phát tác thình lình.