Có 1 kết quả:

cấp tốc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mau chóng, tấn tốc, lập tức.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mau chóng. Gấp rút.