Có 1 kết quả:

oán tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nỗi niềm thù giận.

Một số bài thơ có sử dụng