Có 1 kết quả:

oán vọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giận hờn vì không vừa ý.