Có 1 kết quả:

quái vật

1/1

quái vật

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quái vật, yêu quái, quỷ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài thú lạ lùng đáng sợ — Vật ít thấy.

Một số bài thơ có sử dụng